การตรวจสอบคุณภาพ

ที่ JYM เราให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพอย่างเคร่งครัด ด้วยเหตุนี้เราจึงมีการตรวจสอบวัตถุดิบเพื่อหาข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นอย่างละเอียด เช่น ฟอง, รอยจุด, รอยขีดข่วนบนพื้นผิว ฯลฯ เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้มีสินค้าที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน

เรามีเครื่องจักรการผลิตที่ทันสมัยจำนวนมาก อาทิเช่น เครื่องมือวัดความหยาบแม่นยำสูง ACCRETECH จาก ญี่ปุ่น, เครื่องวัดสเปกโตรโฟโตมิเตอร์, เครื่องทดสอบแรงเสียดทาน, กล้องจุลทรรศน์ CCDกำลังขยายสูง,เครื่องอบแห้งอุณหภูมิสูง, เครื่องทดสอบสมรรถนะแบบออปติคัล ฯลฯ ด้วยเครื่องจักรที่มีคุณภาพของเรา ทำให้สามารถดำเนินการทดสอบผลิตภัณฑ์กระจกได้เหมาะสมและอย่างครบถ้วน

การตรวจสอบสภาพมองเห็น

การตรวจสอบสภาพการมองเห็นหลังกระบวนการตัดและการฝนขอบ
หลังจากกระบวนการตัดและการฝนขอบเราจะทำการตรวจสอบวัตถุดิบด้านการมองเห็นเพื่อตรวจสอบว่ามีข้อบกพร่องด้านคุณภาพหรือไม่เช่น เกิดฟอง ขนาด รอยขีดข่วนบนพื้นผิว ฯลฯ ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้สินค้ามีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน

การตรวจสอบจะดำเนินการโดยใช้ โคมไฟ 50 วัตต์ โดยจะสามารถเห็นข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อยได้อย่างชัดเจน

การตรวจสอบสภาพการมองเห็นหลังจากกระบวนการขัด

การตรวจสอบสภาพการมองเห็นหลังจากกระบวนการขัด

มาตรวัดความแม่นยำ Accretech Precision
เครื่องวัดเส้นผ่านศูนย์กลางใช้ในการทดสอบความเป็นคลื่นของผิวกระจก STN

การสแกนพื้นผิว

การรวบรวมข้อมูลและเส้นโค้งประสิทธิภาพ

การทดสอบสมรรถนะของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเสร็จแล้ว

ห้องปฏิบัติการทดสอบสมรรถนะ
เรามีเครื่องมือทดสอบที่มีประสิทธิภาพจำนวนมาก ได้แก่ เครื่องวัด profilometer ความแม่นยำสูง ของ Accretech ประเทศญี่ปุ่น, เครื่องวัดแรงเสียดทาน, กล้องจุลทรรศน์ขยายกำลังสูง CCD, เครื่องอบแห้งอุณหภูมิสูงขนาดใหญ่, เครื่องทดสอบประสิทธิภาพของออปติคัลเต็มรูปแบบ ฯลฯ เครื่องควบคุมคุณภาพที่มีประสิทธิภาพเหล่านี้สามารถทดสอบกระจกที่ผลิตเสร็จแล้วได้อย่างเต็มรูปแบบ และสามารถรับประกันได้ว่า เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองเท่านั้นที่ออกจากโรงงานของเรา เพื่อการขนส่งไปยังลูกค้า

เครื่องทดสอบแรงเสียดทาน
ผู้ตรวจสอบจะสังเกตว่าผลิตภัณฑ์นั้นเกิดการสึกกร่อนหรือไม่ เมื่อเครื่องเสียดทาน ถูลงบนผิวกระจก 300 ครั้ง

ผู้ตรวจสอบคอยสังเกตหากมีร่องรอยการสึกกร่อนอยู่บนแผ่นฟิล์ม

กล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูง CCD
ประกอบด้วยกระจกขยาย 300 เท่า สามารถตรวจพบร่องรอยเล็กน้อยบนพื้นผิวได้

เตาอบอุณภูมิสูง
เตาอบอุณหภูมิสูงใช้เพื่อทดสอบความทนต่ออุณหภูมิสูงสำหรับกระจก ITO

เครื่องทดสอบสมรรถนะระบบออปติคัล
เครื่องทดสอบประสิทธิภาพของออปติคัลแบบเต็มรูปแบบ สามารถทดสอบสมบัติที่ดีของ กระจก ITO และเก็บรวบรวมข้อมูลเช่น ข้อมูลค่าการส่งผ่าน, ข้อมูลค่าการสะท้อนแสง และความคลาดเคลื่อนของสีได้

เครื่อง profilometer ของ Accretech
ใช้สำหรับสำหรับทดสอบ วัดความหนาของฟิล์มโดยมีความแม่นยำระดับนาโน

การวัดความหนาของแผ่นฟิล์ม

การประเมินค่าการส่งผ่านและค่าการสะท้อนแสง

การทดสอบการแช่น้ำเกลือ
ทดสอบการแช่น้ำเกลือ จะดำเนินการภายใต้อุณหภูมิคงที่ 40 องศาเซลเซียส และใช้สารละลาย โซเดียมคลอไรด์ 5% เพื่อตรวจสอบความคงทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีของกระจก

การทดสอบการยึดเกาะ
ใช้เพื่อทดสอบการยึดเกาะระหว่างชั้นป้องกัน (protective layer) และ ชั้นสะท้อนแสง (reflective layer)

ชั้นป้องกันที่มีกำลังการยึดเกาะสูง สามารถตอบสนองการงานที่แตกต่างกัน

คลังสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้ว

ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปถูกจัดเตรียมไว้ในคลังสินค้าสำหรับจัดส่ง

บรรจุภัณฑ์ของกระจกเครื่องบินสำหรับการส่งออก

การประเมินการดูดซับแรงกระแทก เพื่อรับรองว่าสินค้าไม่เสียหายระหว่างการขนส่ง

วีดีโอการแสดง
  • สายการผลิตกระจกสำหรับเครื่องบิน
  • การเวิร์คช็อปตัดกระจกสำหรับใช้แต่งหน้า
  • ส่วนการดัดกระจก
  • สายการผลิตกระจกนำไฟฟ้าITO
  • การตรวจสอบคุณภาพ