ผลิตภัณฑ์โดยสังเขป
กระจกเครื่องบินมีหลากหลายรูปร่าง
กระจกโค้ง
กระจกหน้าจอ silk
หน้าจอระบบสัมผัส ITO
วีดีโอการแสดง
  • สายการผลิตกระจกสำหรับเครื่องบิน
  • การเวิร์คช็อปตัดกระจกสำหรับใช้แต่งหน้า
  • ส่วนการดัดกระจก
  • สายการผลิตกระจกนำไฟฟ้าITO
  • การตรวจสอบคุณภาพ